โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมเชิญชมนิทรรศการ “อาสาศิลป์ สืบสานพระราชปณิธานปิดทองหลังพระ” ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

เว็บไซต์ทางการศึกษา