พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลยาเสพติด

นายหมวดเอกเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง และสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครปฐม พร้อมคุณแม่ฉอ้อน คุปตวัช ได้ให้การต้อนรับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลยาเสพติด โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครปฐม และเทศบาลตำบลห้วยพลู พร้อมกันนี้ได้มอบเงินบริจาคให้แก่ชุมชนเพื่อซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลห้วยพลู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เว็บไซต์ทางการศึกษา