ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

นายไพศาล สุสัณฐิตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่าและนักศึกษาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเทศบาลนครนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม (โอเดียน)

เว็บไซต์ทางการศึกษา